RADU PREDOIU dezvăluie mecanismele performanței în volumul ,,În mintea campionilor”

București, 18 iulie, 2018-07-18

.

RADU PREDOIU, UN AUTOR DE SUCCES

   ,,În mintea campionilor” este titlul noii lucrări care a apărut sub semnătura lui Radu Predoiu, cadru didactic la Universitatea Națională de Educația Fizică și Sport (UNEFS) din București.

.

UN VOLUM CARE SE CITEȘTE CU REAL INTERES

   Volumul de 166 de pagini, publicat la Casa Editorială Discobolul din București, reprezintă o valoroasă cercetare științifică despre trăsăturile psihice ale marilor campioni în cele mai diferite discipline sportive, precum și date interesante legate de personalitatea antrenorilor de succes.

   Ne aflăm în fața celui de al doilea volum semnat de Radu Predoiu, primul fiind ,,Psihologia sportului”, publicat 2016 la Polirom, cu un mare ecou în rândul specialiștilor în pregătirea psihologică a performerilor sportive.

   Acuala carte cuprinde o cercetare la care au răspuns printre alții Gabriela Szabo, cea mai bună atletă a lumii în 1999, Florin Mergea, cel care a cucerit prima medalie olimpică din istoria tenisului românesc. Pe de altă parte, a fost analizată personalitatea a opt antrenori de mare succes. Aici intră antrenorul de gimnastică Octavian Bellu, declarat ,, ce mai de succes antrenor din lume” cu 16 medalii de aur din totalul celor 305 obținute la Olimpiadele de vară, Campionatele Mondiale și Campionatele Europene, antrenorul de caiac-canoe Ivan Patzaichin, participant la cinci olimpiade de vară cu elevii săi, antrenorul de handbal Petre Ivănescu, etc.

  Prefațat de reputatul psiholog sportive Ștefan Tudos, volumul este de un real interes pentru publicul larg interesat de resorturile minții umane, dar mai ales pentru performerii care își depășesc limitele, precum și antrenorilor și profesorilor de educație fizică ce urmăresc permanenta îmbunătățire a rezultatelor elevilor lor.

Este a doua carte după Psihologia sportului, un volum dedicate maximizării performanței sportive publicat de Editura Polirom în anul 2016.

.

SE CITESTE PE NARASUFLATE

Cartea are un subiect de mare interes. Acum fac o mărturisire, multe cărți vin în casa noastră, dar aceasta a fost citită și de … soție. Pentru ce ? Pentru generala sa aplicabilitate la toți oamenii…

Participarea la competiţii este foarte solicitantă pentru sportivi, iar în lipsa unei gîndiri pozitive şi a unei comunicări eficiente între membrii echipei succesul este mai greu de obţinut. Antrenamentele intense, alimentaţia adecvată şi voinţa nu sînt suficiente pentru a fi performant în acest domeniu. Este nevoie şi de pregătire psihologică pentru a mări capacitatea de concentrare, motivarea, echilibrul emoţional şi încrederea în sine. Pe lîngă informaţii de ultimă oră cu privire la programele de pregătire psihică a sportivilor şi sfaturi referitoare la alimentaţie şi regimul de odihnă, volumul prezintă modalităţi de evitare a stresului, strategii de relaxare sau reîncărcare energetică şi exerciţii de team-building, putînd fi utilizat cu succes atît de psihologi şi antrenori, cît şi de profesorii de educaţie fizică şi sport şi de studenţii de la facultăţile de profil.

„Pregătirea psihologică este o componentă a procesului de instruire, alături de pregătirea tehnică, fizică, tactică, de nutriţie şi refacerea după efort. Condiţia psihică este într-adevăr cea care decide atunci cînd sportivii sînt de valoare apropiată, este cea care face diferenţa între medalia de aur şi celelalte medalii sau poziţii în clasament. Trebuie privită cu toată seriozitatea şi dezvoltată de adevăraţii specialişti educaţi, formaţi, antrenaţi în domeniul atît de incitant al sportului.” (Octavian Bellu)

Din acest argument adus cărții de către cel mai de succes antrenor din lume, domnul Octavian Bellu, se întețege ușor care e importanța cercetării făcute de Radu Predoiu.

.

VĂ RECOMANDĂM CU CĂLDURĂ NEFORMALĂ

Două volume pentru care îl felicităm neformal pe domnul Radu Predoiu…

Aristotel Bunescu

–––––––––

CV  RADU PREDOIU

Locul de muncă UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT BUCUREŞTI Experienţa profesională Perioada/ Funcţia Activităţi şi responsabilităţi principale Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate Perioada Activităţi şi responsabilităţi principale Numele şi adresa angajatorului 2016 <> prezent – Lector universitar 2011 <> 2016 – Asistent universitar 2009 <> 2011- cadru didactic asociat Activitate didactică și de cercetare științifică, discipline predate: Psihologia sportului (anul III), Psihopedagogie (anul II), Psihologia educaţiei (anul I), Metode de cercetare în educaţie fizică şi sport (anul III şi master). UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT, SECTOR 6, BUCUREȘTI Învățământ superior 2011 <> prezent – cadru didactic asociat Activitate didactică și de cercetare științifică, discipline predate: Psihologie organizațională (anul II), Psihologie managerială (anul III), Didactica educaţiei fizice şi psihomotorii (anul III) UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI, FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI, DEPARTAMENTUL DE PSIHOLOGIE ŞI DEPARTAMENTUL PENTRU FORMAREA PROFESORILOR 2 Perioada 2015 <> prezent – Coordonator lucrări grad I, Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Ştiințele Educației, Departamentul pentru Formarea Profesorilor 2016 <> prezent Contract Federaţia Română de Tenis – activităţi specifice de training/ consultanţă psihologică în vederea susţinerii examenului de promovare organizat pentru cursanţii secţiei tenis. Postul ocupat Antrenor tenis Perioada 2007-11 <> 2012-10 Numele şi adresa angajatorului AS CLUB S.R.L.,SECTOR 1, BUCUREŞTI Experienţa în muncă 10 ani Perioada 2010 <> 2013 Psiholog Livone Tenis Club Ilie Năstase 2012 <> prezent, Secretar DISCOBOLUL – REVISTA UNEFS DE CULTURĂ, EDUCAŢIE, SPORT ŞI KINETOTERAPIE. Educaţie şi formare Perioada Calificarea/ diploma obţinută Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/ furnizorului de formare Perioada 2011 Psiholog cu drept de liberă practică în regim autonom (Specialitatea: Servicii) COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA, COMISIA DE PSIHOLOGIA MUNCII, TRANSPORTURILOR ȘI SERVICIILOR iunie 2014 – septembrie 2015 Studii Postdoctorale în cadrul proiectului ID 141086 “Pluri şi interdisciplinaritate în programe doctorale şi post-doctorale” 2009 – 2012 studii Şcoala Doctorală Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București. 2007 – 2009 studii Master Psihologie Organizațională, Economică și Resurse Umane, Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București. 2003 – 2007 Facultatea de Psihologie și Științele Educației, secție Psihologie, curs de zi, Univers 3 Aptitudini şi competenţe personale Aptitudini şi competenţe în domeniile formative, în organizarea activităţilor şi evenimentelor, conducerea structurilor, grupurilor sportive. Limba(i) maternă(e) Limba română. Limbi străine cunoscute Autoevaluare Nivel european (*) Limba Intelegere Vorbire Scriere Ascultare Citire Participare la conversație Discurs oral Exprimare scrisa franceza franceza franceza franceza franceza engleza engleza engleza engleza engleza Competenţe şi abilităţi sociale Competenţe şi aptitudini organizatorice – membru în Colegiul Psihologilor din România. – membru în Asociația Psihologilor din România. – membru în Consiliul Ştiinţei Sportului din România – membru în CCOC (Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră) din U.N.E.F.S. Abilităţi de comunicare, abilităţi de a lucra în echipă. Aptitudini de a organiza manifestări sportive şi de a conduce grupuri sau structuri profesionale – participare la organizarea de competiţii, cantonamente şi stagii de pregătire. 2013 <> 2015 Membru în comitetul de organizare al Congresului Internaţional de Educaţie Fizică, Sport şi Kinetoterapie al U.N.E.F.S. Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului 2003 Atestat Profesional – competențe de utilizare și competențe de programare în informatică. Utilizarea computerului în programele spss, word, power point, excel, utilizare internet. Permis de conducere Permis de conducere categoria B. LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE: Cărţi de unic autor: Radu Predoiu, Psihologia sportului. Maximizarea performanţei sportive. Editura Polirom, Iaşi, 2016, ISBN: 978-973-46-6223-4. 4 Coordonare volume: Radu Predoiu (coord.), Studenţii sportivi se pregătesc pentru jobul potrivit. Editura Discobolul, Bucureşti, 2017, ISBN: 978-606-798-013-4. Capitole în cărţi: Vasilica Grigore, Radu Predoiu, Scurtă incursiune în sfera personalităţii. În Predoiu R. (coord.), Studenţii sportivi se pregătesc pentru jobul potrivit. Editura Discobolul, Bucureşti, 2017, ISBN: 978-606-798-013-4. Note de curs: Georgeta Mitrache, Radu Predoiu, Psihopedagogie – Curs în tehnologia IFR. Editura Discobolul, 2015, ISBN: 978-606-8603-25-4. Georgeta Mitrache, Ştefan Tüdös, Radu Predoiu, Psihologia sportului – Curs în tehnologia IFR. Editura Discobolul, 2015, ISBN: 978-606-8603-45-2. Georgeta Mitrache, Radu Predoiu, Psihopedagogie – Curs în tehnologia IFR. Ediţie revizuită, Editura Discobolul, 2016, ISBN: 978-606-8603-25-4. Articole in-extenso publicate în volumele “proceedings” cu Peer-Review ale conferinţelor indexate Thomson Reuters – Web of Science (ISI): 1. Mihaela Păunescu, Alexandra Predoiu, Radu Predoiu, Vasilica Grigore, Georgeta Mitrache, “Big Five personality traits significantly affecting the student’s academic success”, 4 th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM, II, 2017, pp. 35-42. https://doi.org/10.5593/sgemsocial2017/32 2. Radu Predoiu, Georgeta Mitrache, Alexandra Predoiu, Mihaela Păunescu, “How can students get better grades – cognitive skills influencing academic performance”, lucrare în curs de publicare în European Proceedings of Social and Behavioural Sciences EpSBS. 3. Tudor Palade, Gheorghe Grigore, Sorin Ciolcă, Radu Predoiu, “A matrix of anxiety as a trait of the football specialist”, lucrare în curs de publicare în European Proceedings of Social and Behavioural Sciences EpSBS. 4. Vasilica Grigore, Radu Predoiu, Alexandra Predoiu, Georgeta Mitrache, “Study regarding relevant abilities of the informal leader in the case of handball players through computerized assessment”, Proceedings of the 13th International Scientific Conference „eLearning and Software for Education” – Could technology support learning efficiency?, 3, 2017, pp. 119- 126. 5. Radu Predoiu, Paula Ramsey, Florian Arsenescu, “Intellectual Abilities in Top Male Junior Tennis Players”, The European Proceedings of Social and Behavioural Sciences EpSBS, XI, 2016, pp. 490-495. 6. Vasilica Grigore, Ana-Maria Gavojdea, Alexandra Predoiu, Radu Predoiu, “Study regarding coordination at landings performed in women’s artistic gymnastics”, The European Proceedings of Social and Behavioural Sciences EpSBS, XI, 2016, pp. 423-430. 5 7. Marina Igorov, Radu Predoiu, Alexandra Predoiu, Andrei Igorov, “Creativity, resistance to mental fatigue and coping strategies in junior women handball players”, The European Proceedings of Social and Behavioural Sciences EpSBS, XI, 2016, pp. 286-292. 8. Vasilica Grigore, Georgeta Mitrache, Radu Predoiu, Mihaela Păunescu, Alexandra Radu, “Trait anxiety and coping strategies in aerobic gymnastics and handball”, Medimond International Proceedings, july 2015, pp. 193-198. 9. Vasilica Grigore, Mihaela Păunescu, Cătălin Păunescu, Radu Predoiu, “Study about the Manifestation of Some Cognitive Abilities in Karate and Taekwondo”, Medimond International Proceedings, july 2015, pp. 13-18. 10. Gabriel Popescu, Radu Predoiu, Silvia Stroescu, Alexandra Radu, “Cerebral dominance in elite Romanian female artistic gymnastics”, Medimond International Proceedings, july 2015, pp. 441-446. 11. Vasilica Grigore, Radu Predoiu, Mihaela Păunescu, “The role of the computer technology in the development of attention and decision time – a regression model”, CEEOL, Proceedings of the 11th International Scientific Conference „eLearning and Software for Education” – Rethinking education by leveraging the eLearning pillar of the Digital Agenda for Europe, 3, 2015, pp. 254-259. 12. Ştefan Tüdös, Radu Predoiu, Alexandra Predoiu, “Topographical memory and the concentration of attention in top female tennis players”, Social and Behavioral Sciences, 190, 2015, pp. 293–298. 13. Vasilica Grigore, Georgeta Mitrache, Mihaela Păunescu, Radu Predoiu, “The decision time, the simple and the discrimination reaction time in elite Romanian junior tennis players”, Social and Behavioral Sciences, 190, 2015, pp. 539–544. 14. Radu Predoiu, “Intersegmental and eye-hand coordination in elite junior tennis players”, Social and Behavioral Sciences, 187, 2015, pp. 107–112. 15. Viorel Cojocaru, Ştefan Tüdös, Radu Predoiu, Eugen Coliţă, Daniela Coliţă, “Study regarding the impact of trait anxiety on intersegmental coordination and topographical memory in junior football players”, Social and Behavioral Sciences, 187, 2015, pp. 124–129. 16. Viorel Cojocaru, Ştefan Tüdös, Radu Predoiu, Eugen Coliţă, Daniela Coliţă, “Intersegmental coordination and the performance of junior football players”, Social and Behavioral Sciences, 174, 2015, pp. 1666–1670. 17. Vasilica Grigore, Georgeta Mitrache, Radu Predoiu, Mihaela Păunescu, “Assessment of the resistance to mental fatigue using the computer technology”, Proceedings of the 10th International Scientific Conference „eLearning and Software for Education” – Let’s build the future through learning innovation, 4, 2014, pp. 139-143. 18. Georgeta Mitrache, Radu Predoiu, Eugen Coliţă, Daniela Coliţă, “A-state, A-trait and the performance of 14-15 years old football players”, Social and Behavioral Sciences, 127, 22 april 2014, pp. 321–325. 19. Mihaela Roco, Georgeta Mitrache, Alexandra Radu, Radu Predoiu, “Cerebral dominance and the suprafactors of the Big Five model in junior handball players”, Social and Behavioral Sciences, 117, 19 march 2014, pp. 226–231. 20. Sabina Macovei, Ioana Lambu, Elena Lambu, Radu Predoiu, “Manifestations of some personality traits in karate do”, Social and Behavioral Sciences, 117, 19 march 2014, pp. 269–274. 21. Constanţa Urzeală, Viorela Popescu, Radu Predoiu, “Dimensions of the personality of athlete and non-athlete normal weight and overweight female students”, Social and Behavioral Sciences, 117, 19 march 2014, pp. 395–401. 22. Vasilica Grigore, Georgeta Mitrache, Radu Predoiu, Mihaela Păunescu, “Use of computer technology in evaluating the concentration and mobility of attention”, Central and Eastern European Online Library, issue 03, 2013, pp. 137–142. 23. Radu Predoiu, Alexandra Radu, “Study regarding communication and styles of approaching conflict in athletes”, Social and Behavioral Sciences, 92, 10 october 2013, pp. 752–756. 6 24. Vasilica Grigore, Ştefan Tüdös, Georgeta Mitrache , Radu Predoiu, “Formative valencies of the Sport Psychology course”, Social and Behavioral Sciences, 89, 10 october 2013, pp. 351–356. 25. Silvia Teodorescu, Constanţa Urzeală, Radu Predoiu, “Correlative aspects regarding the resistence to mental fatigue and the performance of junior gymnasts”, Social and Behavioral Sciences, 78, 13 may 2013, pp. 71–75. 26. Vasilica Grigore, Ioana Cristina Alexe, Dan Iulian Alexe, Georgeta Mitrache, Radu Predoiu, „The profile of the emotional-affective state of the middle and long distance running athletes during the competition”, Social and Behavioral Sciences, 84, 9 July 2013, pp. 1269– 1274. 27. Vasilica Grigore, Georgeta Mitrache, Radu Predoiu, „Speed and distance estimation – “hard skills” in sports”, Social and Behavioral Sciences, 84, 9 July 2013, pp. 1114–1118. 28. Vasilica Grigore, Georgeta Mitrache, Radu Predoiu, Remus Roșca, “Characteristic of instrumental movements – eye hand coordination in sports”, Social and Behavioral Sciences, 33, 2012, pp. 193–197. 29. Silvia Teodorescu, Aura Bota, Georgeta Mitrache, Radu Predoiu, “Study about the computer-imposed time and the self-imposed tempo coefficients in determining intersegmental coordination – implications for individual and team sports”, Social and Behavioral Sciences, 33, 2012, pp. 45-49. 30. Vasilica Grigore, Radu Predoiu, Georgeta Mitrache, „Study Concerning The PsychoMotor Coordination -Differences Between Sports”, Social and Behavioral Sciences, 30, 2011, pp. 1995–2000. Articole publicate în reviste indexate BDI/ la edituri străine sau româneşti cu PeerReview şi comitet editorial internaţional: 1. Radu Predoiu, Georgeta Mitrache, Alexandra Predoiu, “The effects of fear, sadness and positive emotions on working memory in the case of female athletes”, Romanian Journal of Experimental Applied Psychology (RJEAP), Vol. 8, Special Issue 1, 2017, Pages 122-129. 2. Vasilica Grigore, Constanţa-Valentina Mihăilă, Radu Predoiu, Mihaela Păunescu, Mihaela Apostu, Răzvan-Liviu Petre, “Comparative study between the personality of students in N.U.P.E.S. and personality wanted by potential employ 7 9. Radu Predoiu, Andreea Olteanu, “Înțelegerea disfuncțiilor senzoriale. Învățare, dezvoltare si disfuncții senzoriale în tulburările de spectru autist, ADHD, dificultăți de învățare și tulburări bipolare” – Polly Godwin Emmons şi Liz McKendry Anderson – recenzie publicată în Discobolul – Revista UNEFS de Cultură, Educaţie, Sport şi Kinetoterapie, Anul VIII nr.1 (27) martie 2012, Pages 124-126. 10. Ştefan Tüdös, Georgeta Mitrache, Radu Predoiu, “Reprezentările ideomotorii şi harta cognitivă – bazele antrenamentului mintal”, Discobolul – Revista UNEFS de Cultură, Educaţie, Sport şi Kinetoterapie, ANUL VIII nr. 1 (27) martie 2012, Pages 63-71. 11. Radu Predoiu, “Percepții complexe – Mișcarea fizică” – Discobolul – Revista UNEFS de Cultură, Educaţie, Sport şi Kinetoterapie, ANUL VI NR. 3 (21) septembrie 2010, Pages 8-14. 12. Radu Predoiu, “Tratat de psihologie organizațional-managerială, volumul II” – Mielu Zlate – recenzia capitolelor intitulate “Conducerea” și “Patologii organizaționale”, Revista de Psihologie Organizatională, volumul VII, nr. 3-4, 2007, Pages 147-153. 13. Radu Predoiu, “Lucrul în echipă” – Michael West – recenzie publicată în Revista de Psihologie Organizațională, volumul VII, nr. 1-2, 2007, Pages 164-166. Alte lucrări: 4 lucrări in-extenso publicate în volumele unor conferinţe internaţionale (neindexate ISI sau BDI): 1. Radu Predoiu, Constantin Ozarchevici, Georgeta Mitrache, Remus Roșca, George Vescan, “Coordonarea ochi-mână în regim de viteză lentă și rapidă în cazul sportivilor, membri ai lotului olimpic de lupte libere și greco-romane al României” – Sesiunea Științifică Internațională “Uniunea Europeană Spațiu de Libertate, Securitate și Justiție”, Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”, București, 24 noiembrie 2011, pp. 511-516. 2. Radu Predoiu, Georgeta Mitrache, Gheorghe Dinuță, Remus Roșca, „Visual mental map in individual and team sports” – International Conference EDU-WORLD, University of Pitești, Romania, October, 8-9, 2010, Vol. 3, pp. 501-506. 3. Georgeta Mitrache, Radu Predoiu, Gheorghe Dinuță, “Timpul de decizie la sportivi și persoane care nu desfășoară activități fizice sistematice” – Conferința Internațională de Comunicări Științifice, UNEFS, București, 11 iunie 2010. 4. Georgeta Mitrache, Radu Predoiu, Remus Roșca, “Diferențe cu privire la coordonarea senzorio-motorie între persoane de sex masculin și feminin – adolescenți sportivi” – Sesiunea Științifică Internațională, Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”, București, 13-14 mai 2010, pp. 1245-1248. 2 lucrări in-extenso publicate în volumele unor conferinţe naţionale: 1. Remus Roșca, Radu Predoiu, “Sisteme de examinare psihologică. Studiu comparativ timp reacție simplu – timp reacție complex, diferențe în funcție de vârstă și sex”, Simpozionul de psihologie militară aplicată în structurile cu atribuții în domeniul apărării, siguranței naționale și ordinii publice “Pentru oameni, în beneficiul organizației”, ediția a IV-a, București, 25 aprilie 2012, pp.83-92. 2. Ștefan Tüdös, Radu Predoiu, “Modificarea manifestărilor temperamentale în contextul construcției de trăsături caracteriale la sportivii de 14-17 ani, prin exerciții de gândire pozitivă” – Sesiunea Națională de Comunicări Științifice, Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”, Catedra de Educație Fizică, București, 28 aprilie 2009, pp. 251-258. 8 Prezentări:  “Comunicare şi dominanţă cerebrală în cazul jucătorilor de tenis” – Prezentarea a· avut loc în cadrul Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, în colaborare cu Federaţia Româna de Tenis, Bucureşti, 19 septembrie 2017.  “Metode de generare a conduitelor eficiente în cazul juniorilor sportivi” – Prezentarea· a avut loc în cadrul Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, în colaborare cu Federaţia Româna de Tenis, Bucureşti, 13 septembrie 2017.  “Pregătirea psihică în tenis la copiii de 10-14 ani” – Prezentarea a avut loc în cadrul· Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, în colaborare cu Federaţia Româna de Tenis, Bucureşti, 14 iunie 2017.  “Comunicarea în funcţie de preferinţele cerebrale şi de sistemele de reprezentare în· geneza performanţei” – Materialul a fost prezentat la Cursul de Perfecţionare pentru antrenori, la Centrul Naţional de Tenis Bucureşti, vineri 28 aprilie 2017, http://www.frt.ro/ro/info_detalii/9250  “Solicitare – refacere în antrenamentul sportiv” – Prezentarea a avut loc în cadrul· Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, în colaborare cu Federaţia Româna de Tenis, Bucureşti, 21 martie 2017.  “Strategii pentru controlul emoţiilor şi al gândurilor negative” – Materialul a fost· prezentat la Cursul de Perfecţionare pentru antrenori, la Centrul Naţional de Tenis Bucureşti, vineri 18 noiembrie 2016 http://www.frt.ro/ro/info_detalii/9091  “Actul motric şi somatopsihogeneza” – Expunerea a avut loc în cadrul Asociației· Municipale de Tenis București, la As Club Politehnica, 12 noiembrie 2016.  “Optimizarea comunicării antrenor-sportiv în geneza performanţei” – Prezentarea a· avut loc în cadrul Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, în colaborare cu Federaţia Româna de Tenis, Bucureşti, 11 noiembrie 2016.  “Antrenamentul total” – Prezentarea a avut loc în cadrul Centrului Naţional de· Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, în colaborare cu Federaţia Româna de Tenis, Bucureşti, 28 octombrie 2016.  “Caracteristici ale sistemului psihic uman. Recomandări pentru a preveni renunţarea· copiilor la activităţile sportive” – Prezentarea a avut loc în cadrul Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, în colaborare cu Federaţia Româna de Tenis, București, 7 octombrie 2016.  “Reglarea şi autoreglarea stărilor psihice. Deprinderile psihice de autoreglare” –· Prezentarea a avut loc în cadrul Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, în colaborare cu Federaţia Româna de Tenis, București, 20 mai 2016.  “Modelul psihomotor şi cognitiv al jucătorilor de tenis juniori, de performanţă.” –· Materialul a fost prezentat la Cursul de Perfecţionare pentru antrenori, la Centrul Naţional de Tenis Bucureşti, vineri 13 mai 2016 http://www.frt.ro/ro/info_detalii/8718.  “Domeniul psihomotor şi cognitiv – evaluare şi dezvoltare în cazul jucătorilor de tenis· juniori de înaltă performanţă” – Materialul a fost prezentat la consfătuirea națională a antrenorilor, Federația Română de Tenis, București, 12 noiembrie, 2014. 9  „Şi eu trăiesc sănătos (SETS) – importanţa activităţii fizice, hidratarea şi alimentaţia· corectă, importanţa somnului de calitate” – Expunerea a avut loc în cadrul evenimentului organizat de către fundaţia PRAIS, 19 mai, 2014, în Otopeni, Bucureşti.  “Testarea computerizată în domeniul psihomotricității” – Prezentarea a avut loc la· Şcoala Naţională de Antrenori, București, 28 ianuarie, 04 februarie 2010.  “Optimizarea comportamentului şi a procesului de pregătire” – Expunerea a avut loc· la Asociația Municipală de Tenis București, Hotel Olimpia, 08 mai 2009.  Psihodiagnoza formei sportive” – Prezentarea a avut loc în cadrul Şcolii Naționale de· Antrenori, 03-05 februarie 2009.  “Aspecte privind pregătirea psihică a jucătorilor de tenis”. Lucrarea a fost prezentată· la consfătuirea națională a antrenorilor – Federația Română de Tenis, București, 24- 25 noiembrie, 2006.  “Strategii de vânzare aplicate în tranzacțiile bancare” – workshop realizat în martie· 2006, în cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti. Participări Participare la workshop-ul “Sport Whistleblowing – a new challenge for the clean sport” – Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, București, 16 iunie 2017. Participare la sesiunea de workshop – “Importanţa programelor motrice în integrarea socială”, București, 9 aprilie – 16 aprilie 2016. Prezenţă la sesiunea de workshop – “Excluziunea socială – cauze, manifestări, nevoi, abordări”, București, 25 martie – 8 aprilie 2016. Participare la workshop-ul “Detectarea timpurie a principalelor patologii care pot provoca moartea subită la sportivi” – Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, București, 19 februarie 2016. Granturi de cercetare:  membru în echipa de proiect și de implementare a programului “New Way for New· Talents in Teaching” NEWTT – proiect Erasmus+ pentru G3 implementat în perioada ianuarie 2016 – decembrie 2018.  coordonator în echipa de cercetare a grantului: “Studenţii sportivi se pregătesc pentru· jobul potrivit” – FDI2016-0122. ● membru al grupului ţintă secundar – Proiect PEH018 –,,STRATEGII PENTRU VIITOR, STRATEGII PENTRU TINERI”, Contractul de finanţare nr. 24H/09.06.2015. 10  expert-formator în echipa de cercetare a grantului: “Stilul de învăţare şi temperamentul· şcolarilor – instrumente pentru o educaţie creativă” – Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – POSDRU/ 87/1.3/S/61341, 2007 – 2013.  membru în echipa de cercetare a grantului: “Optimizarea pregătirii psiho-fizice a· luptătorilor/OARELOR în vederea obţinerii unei medalii la jocurile Olimpice – EDIŢIA 2012” – iunie 2010 – iulie 2012.

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s