ANTOLOGIA ARTIȘTILOR/ Prof. univ. dr. MIRUNA HAȘEGAN: LIBERTATATEA rămâne totuși ,,luminița de la capătul tunelului”

Prof. univ. dr. MIRUNA HAȘEGAN

      6 mai 2022. O zi cu cerul senin pe fereastra mea. 6 mai 1889. O zi cu semnificații speciale în istoria culturii și civilizației. O zi în care s-a deschis oficial pentru public Turnul Eiffel în cadrul expoziției universale de la Paris.

Păstrând proporțiile și eu vă invit azi la o altă expoziție specială. Tema este LIBERTATEA. Un concept atât de des evocat în ultimii ani din cauza unui șir interminabil de crize, fie cu profil medical, de securitate, ori financiar. Autorul expoziției este  distinsa doamnă profesor universitar Miruna Hașegan.

  Despre cadrele didactice, mai ales cele de la universități, am scris cu sfială și emoție. Explicația este foarte simplă. Elevul din mine este tot timorat, chiar dacă anul acesta voi avea șapte decenii de viață.

Așa s-a întâmplat și azi cu doamna profesor universitar Miruna Hașegan. Autoarea unor lucrări de mare valoare așa după cum veți vedea și dumneavoastră, stimați cititori, în momentele următoare.

O scurtă prezentare a invitatei noastre speciale de astăzi. Își desfășoară activitatea laborioasă la Universitatea de Arte George Enescu – Iaşi.

 Studii: Institutul de Arte plastice şi Decorative Ion Andreescu– Cluj-Napoca, secţia Tapiserie – Imprimeuri, promoţia 1980;  Titlul ştiinţific de Doctor în Filozofie, specialitatea Estetică,  Universitatea Al. I. Cuza – Iaşi, 2005,membru U.A.P.-Iași.

Expoziţii :

–  19 Expoziţii personale – artă textilă şi colaje media,peste 50 de participări la expoziții internaționale,6 cărți publicate, peste 400 de participări la expoziții colective .

–      peste 200 de articole şi comunicări ştiinţifice publicate.

–      coordonator al Trienalei Internaţionale de Artă textilă Texpoart  -2020, 2017, 2014, 2011, 2008.

Filiala U.A.P.-Iași.

În continuare, un scurt dialog:

-Cum vă definiți ca artist?

-Cu o experiență de peste 40 de ani în creația textilă, m-am inspirat din istorie, religie, natură și folclor, dar în ultimii ani m-am axat pe o tematică socială, cu profunde implicații filosofice, dificil de realizat cu mijloacele atât de concrete ale artelor textile.

-Ce a însemnat anul 2021 pentru arta dumneavoastră ?

-În calitate de cadru didactic și de artist vizual, pandemia a însemnat o perioadă de reculegere, de meditație, un bilanț și o reevaluare a acțiunilor de întreprins în viitor. Dincolo de îngrijorările specifice, de tristețea imensă cauzată de pierderea unor oameni valoroși, m-am concentrat pe creație și, mai ales, am accentuat ceea a fost din totdeauna crezul meu artistic, comunicarea prin artă a unor idei și sentimente ce transcend formulele decorative facile.

– Cum caracterizați debutul lui 2022? Că vă doriți până la finalul anului?

-Astfel, în 2022 am finalizat printr-o expoziție cu studenții de la master un proiect început înainte de pandemie, pălării neconvenționale din materiale reciclate, iar pe plan personal am reușit să structurez o expoziție manifest de artă textilă și instalații – ABOUT FREEDOM, autopsia libertății. Este o abordare incomodă, ce pune în discuție fațetele libertății în societatea contemporană cu pendularea între tradiție și modernitate: libertatea de gândire, de mișcare și de comunicare, libertatea de exprimare a individualității psihologice și artistice.

În perspectivă am o serie de idei și de proiecte, mai ales cu caracter experimental, nu vreau să fac prea multe dezvăluiri, merg pe principiul ,,văzând și făcând”. Ce pot declara deschis este faptul că am început o curățenie maximă în atelier și încerc să mă debarasez de o serie de inutilități, de proiectele mai puțin interesante, mă axez pe problematici esențiale, cu relevanță artistică reală.

Ca deziderat de viitor, cred că toți ne dorim să fie pace, pentru ca societatea să se dezvolte în mod firesc, civilizat și democratic. Pe plan artistic, nu pot să nu remarc avântul noilor tehnologii ce revoluționează și lumea artei vizuale, arta digitală și potențialul uriaș al realității virtuale, cu ajutorul căreia orice tip de artă va deveni mai accesibilă, fără costuri de transport și de relocare. Ca un corolar al celor enunțate, LIBERTATATEA rămâne totuși ,,luminița de la capătul tunelului” care sperie comoditatea ideatică, somnolența culturală și docilitatea ierarhică, devenind aproape utopică, în zona crepusculară a nedumeririlor de azi.

A venit momentul să intrăm în expoziție.

Pentru început, o introducere în temă din partea invitatei noastre.

ABOUT FREEDOM

Problematica LIBERTĂȚII a preocupat din totdeauna omenirea. În numele

LIBERTĂȚII s-au dus lupte și s-a murit, s-au făcut sacrificii, s-au distrus vieți …

Libertatea colectivă și cea individuală par astăzi într-un conflict greu de aplanat, iar respectarea drepturilor omului a devenit echivalentă cu respectarea realității.

Expoziția ABOUT FREEDOM dezbate, cu mijloacele artelor textile și a instalațiilor artistice, câteva aspecte ale modului în care este percepută libertatea în societatea contemporană, cu pendularea între tradiție și modernitate: libertatea de gândire (cu implicațiile ei ce presupun desprinderea de conformisme), libertatea de exprimare a individualității psihologice și artistice, libertatea de mișcare și comunicare.

În zona crepusculară a nedumeririlor de azi, LIBERTATEA rămâne totuși luminița de la capătul tunelului care sperie comoditatea ideatică, somnolența culturală și docilitatea ierarhică, devenind un deziderat aproape utopic.

POARTA LIBERTĂȚII  I

În zilele noastre, marcate de restrângerea unor libertăți individuale din cauza pandemiei, conceptul de LIBERTATE este deopotrivă o stare de spirit ca și un fapt fizic. Refugiul în spiritualitate este totuși, o slabă consolare cu substrat filozofic, iar jocul simbolurilor nu face decât să alimenteze speculațiile. intelectuale.

Poarta a semnificat întotdeauna o TRECERE dintr-o etapă (stare) în alta, lanțurile fiind asociate cu înrobirea. Poarta cu lanțuri grosiere, din materiale sordide, culminează în deschiderea cu fluturi diafani, exprimând metaforic calea spre LIBERTATE.

POARTA LIBERTĂȚII  II

Eliberarea sentimentelor

Sentimentele negative pot limita până la depresie, depășirea lor fiind un adevărat efort de ELIBERARE, de regăsire a propriei personalități. Lanțurile sunt intenționat realizate din materiale fragile ca și sentimentele, diferențiate mai ales prin cromatică dar și prin potențialul lor de reciclare și reconversie.

DESPRE LIBERTATE


Într-o viziune poetico-utopică asupra LIBERTĂȚII, lanțurile supra dimensionate se sfărâmă, se separă și lasă loc evoluției spirituale. Materialele neconvenționale punctează fenomenul ca fiind nerealist, chiar fantastic, dar în consens cu aspirațiile umanității, ce pare că nu învață nimic din experiențele trecutului.

EVADAREA LUI BRÂNCUȘI

Iată o interesantă viziune despre marele sculptor român

Ca și George Enescu, Brâncuși a evadat în universalitate folosind folclorul românesc, în căutarea unei societăți care să-i aprecieze talentul și originalitatea. Este dorința de a se ELIBERA de prejudecăți și conformism, exprimată plastic prin îmbinarea de texturi tradiționale și moderne, reașezate neconvenționale, sfidând regulile.

FUGA DE ACASĂ

În căutarea LIBERTĂȚII, mulți fug de acasă, dar iau cu ei bagajul cultural, cu suita de obiceiuri și tradiții, ca și românii care s-au răspândit în întreaga lume. Ideea este sugerată plastic de impactul vizual al țesăturilor folclorice introduse într-un context de materiale contemporane.

COSTUM PENTRU CĂLĂTORII IMAGINARE

LIBERTATEA de a visa, extrem de valoroasă în pandemie, este inofensivă (depinde totuși de subiectul reveriei) și nu costă nimic. În jocul imaginației, lumea întreagă pare disponibilă, veșmintele potrivite fiind metaforice, din materiale mai mult sau mai puțin convenționale. Fantezia ca refugiu în fața limitărilor exterioare întărește ideea LIBERTĂȚII ca stare de spirit.

BIOGRAFIE DE ODINIOARĂ

În societatea patriarhală, destinul femeilor a fost controlat și dirijat preponderent către viața familială, LIBERTATEA de a-și exprima potențialul intelectual sau artistic fiind limitată și reprimată de conformismul unor obiceiuri retrograde. Poze vechi de familie și materiale din cufărul cu amintiri au fost reconfigurate pentru a evoca atmosfera acelor vremuri.

DE LA INIMĂ LA INIMĂ

LIBERTATEA  de a comunica sincer, de la inimă la inimă, trecând peste diferențele de gen, rasă, religie, educație, naționalitate aduce în discuție esența umanității noastre, universalitatea trăirilor și sentimentelor pe care le încercăm cu toții. Inimile semitransparente, umplute cu fire multicolore, trimit către infinita diversitate a naturii omenești ce poate fi totuși pe aceiași lungime de undă în problemele esențiale.

NEÎNCREDERE ÎN FĂT FRUMOS

LIBERTATEA de a-și exprima fiecare identitatea psihologică, indiferent de cutumele tradiționale, reprezintă una dintre cuceririle societății contemporane. Femei hiperactive și bărbați indeciși aduc inversări de roluri sociale, sugerate de inversarea materialelor specifice la ceremoniile de nuntă, în clasicul tablou matrimonial. Formulată de scriitorul Jules Renard, sintagma ,,neîncredere în Făt Frumos” desemna inițial feminismul la începuturile mișcării, dar azi are conotații sociale mult mai complexe.

ZIDUL BERLINULUI

Căderea Zidului Berlinului este percepută în societatea contemporană, ca o expresie a recuceriri LIBERTĂȚII colective, cu toate componentele sale de natură fizică și psihologică. Cărămizile transparente, din materiale neconvenționale, se fisurează și lasă loc zborului unor fluturi albaștri, simboluri ale libertății. În acest caz este vorba de LIBERTATEEA de gândire, de deplasare, de exprimare culturală, artistică, religioasă oprimate de un regim tireanic și retrograd.Căderea zidului Berlinului semnifică începutul unei noi epoci în istoria contemporană, marcată de conflictul permanent între libertatea individuală și cea colectivă.

STEAG CONTEMPORAN DUPĂ MODEL MEDIEVAL

Modelul compozițional al drapelelor de luptă este reluat și recompus cu simboluri ale civilizației europene – coloana din antichitate, cupa Medicii din Renaștere și steagul UE – dar reprezentate cu materiale actuale, denim de bluejeans și plase sintetice. Este supusă atenției LIBERTATEA de reevaluare a istoriei și culturii, din puncte de vedere contemporane, cu alte perspective și principii.

FLEXIBILITATE POLITICĂ

Libertatea de a vota se confundă cu impresia că alegerea aceasta contează, dar este anihilată de flexibilitatea politicienilor propuși, care au renunțat demult la verticalitatea morală în favoarea compromisurilor de tot felul.

AMINTIRI DIN COPILĂRIE  I AMINTIRI DIN COPILĂRIE  II

Libertatea jocurilor este supremă, toate combinațiile devin posibile, într-un antrenament benefic pentru creativitatea maturității.

PENTRU CINE BAT CLOPOTELE

Deși prin naștere aparținem unei religii specifice familiei, există libertatea de a alege o altă religie sau confesiune și, inevitabil, un alt fel de ritualuri care să marcheze momentele importante ale vieții.

VÎRTEJURILE VIEȚII

Cum vrem să ne trăim viața, să ne aruncăm în toate provocările, să ne cheltuim haotic energia, este o alegere ce poartă amprenta libertății individuale.

LUMEA ZBUCIUMATĂ

În orice moment există un conflict pe Pământ, dar deocamdată nu ne putem alege planeta pe care să trăim, într-o libertate iluzorie.

Acum, câteva imagini de la vernisaj …

Concluzia?

Ne aflăm în fața unui adevărat eveniment din lumea artelor vizuale nu numai al actualității culturale din Iași, din Moldova, dar chiar și la nivel național. A fost un privilegiu să avem un asemnea invitat. Ne bucurăm mult pentru studenții care au un asemenea profesor. Putem deci privi cu încredere viitorul. Felicitări din inimă doamnei profesor, multă sănătate invitatei noastre, dar și tuturor cititorilor.

Doamna profesor

Autorului acestor modeste rânduri îi rămâne un singur gest de făcut…

Apoi semnez pentru conformitate,

Aristotel Bunescu

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s