RADU PREDOIU dezvăluie mecanismele performanței în volumul ,,În mintea campionilor”

București, 18 iulie, 2018-07-18

.

RADU PREDOIU, UN AUTOR DE SUCCES

   ,,În mintea campionilor” este titlul noii lucrări care a apărut sub semnătura lui Radu Predoiu, cadru didactic la Universitatea Națională de Educația Fizică și Sport (UNEFS) din București.

.

UN VOLUM CARE SE CITEȘTE CU REAL INTERES

   Volumul de 166 de pagini, publicat la Casa Editorială Discobolul din București, reprezintă o valoroasă cercetare științifică despre trăsăturile psihice ale marilor campioni în cele mai diferite discipline sportive, precum și date interesante legate de personalitatea antrenorilor de succes.

   Ne aflăm în fața celui de al doilea volum semnat de Radu Predoiu, primul fiind ,,Psihologia sportului”, publicat 2016 la Polirom, cu un mare ecou în rândul specialiștilor în pregătirea psihologică a performerilor sportive.

   Acuala carte cuprinde o cercetare la care au răspuns printre alții Gabriela Szabo, cea mai bună atletă a lumii în 1999, Florin Mergea, cel care a cucerit prima medalie olimpică din istoria tenisului românesc. Pe de altă parte, a fost analizată personalitatea a opt antrenori de mare succes. Aici intră antrenorul de gimnastică Octavian Bellu, declarat ,, ce mai de succes antrenor din lume” cu 16 medalii de aur din totalul celor 305 obținute la Olimpiadele de vară, Campionatele Mondiale și Campionatele Europene, antrenorul de caiac-canoe Ivan Patzaichin, participant la cinci olimpiade de vară cu elevii săi, antrenorul de handbal Petre Ivănescu, etc.

  Prefațat de reputatul psiholog sportive Ștefan Tudos, volumul este de un real interes pentru publicul larg interesat de resorturile minții umane, dar mai ales pentru performerii care își depășesc limitele, precum și antrenorilor și profesorilor de educație fizică ce urmăresc permanenta îmbunătățire a rezultatelor elevilor lor.

Este a doua carte după Psihologia sportului, un volum dedicate maximizării performanței sportive publicat de Editura Polirom în anul 2016.

.

SE CITESTE PE NARASUFLATE

Cartea are un subiect de mare interes. Acum fac o mărturisire, multe cărți vin în casa noastră, dar aceasta a fost citită și de … soție. Pentru ce ? Pentru generala sa aplicabilitate la toți oamenii…

Participarea la competiţii este foarte solicitantă pentru sportivi, iar în lipsa unei gîndiri pozitive şi a unei comunicări eficiente între membrii echipei succesul este mai greu de obţinut. Antrenamentele intense, alimentaţia adecvată şi voinţa nu sînt suficiente pentru a fi performant în acest domeniu. Este nevoie şi de pregătire psihologică pentru a mări capacitatea de concentrare, motivarea, echilibrul emoţional şi încrederea în sine. Pe lîngă informaţii de ultimă oră cu privire la programele de pregătire psihică a sportivilor şi sfaturi referitoare la alimentaţie şi regimul de odihnă, volumul prezintă modalităţi de evitare a stresului, strategii de relaxare sau reîncărcare energetică şi exerciţii de team-building, putînd fi utilizat cu succes atît de psihologi şi antrenori, cît şi de profesorii de educaţie fizică şi sport şi de studenţii de la facultăţile de profil.

„Pregătirea psihologică este o componentă a procesului de instruire, alături de pregătirea tehnică, fizică, tactică, de nutriţie şi refacerea după efort. Condiţia psihică este într-adevăr cea care decide atunci cînd sportivii sînt de valoare apropiată, este cea care face diferenţa între medalia de aur şi celelalte medalii sau poziţii în clasament. Trebuie privită cu toată seriozitatea şi dezvoltată de adevăraţii specialişti educaţi, formaţi, antrenaţi în domeniul atît de incitant al sportului.” (Octavian Bellu)

Din acest argument adus cărții de către cel mai de succes antrenor din lume, domnul Octavian Bellu, se întețege ușor care e importanța cercetării făcute de Radu Predoiu.

.

VĂ RECOMANDĂM CU CĂLDURĂ NEFORMALĂ

Două volume pentru care îl felicităm neformal pe domnul Radu Predoiu…

Aristotel Bunescu

–––––––––

CV  RADU PREDOIU

Locul de muncă UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT BUCUREŞTI Experienţa profesională Perioada/ Funcţia Activităţi şi responsabilităţi principale Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate Perioada Activităţi şi responsabilităţi principale Numele şi adresa angajatorului 2016 <> prezent – Lector universitar 2011 <> 2016 – Asistent universitar 2009 <> 2011- cadru didactic asociat Activitate didactică și de cercetare științifică, discipline predate: Psihologia sportului (anul III), Psihopedagogie (anul II), Psihologia educaţiei (anul I), Metode de cercetare în educaţie fizică şi sport (anul III şi master). UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT, SECTOR 6, BUCUREȘTI Învățământ superior 2011 <> prezent – cadru didactic asociat Activitate didactică și de cercetare științifică, discipline predate: Psihologie organizațională (anul II), Psihologie managerială (anul III), Didactica educaţiei fizice şi psihomotorii (anul III) UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI, FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI, DEPARTAMENTUL DE PSIHOLOGIE ŞI DEPARTAMENTUL PENTRU FORMAREA PROFESORILOR 2 Perioada 2015 <> prezent – Coordonator lucrări grad I, Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Ştiințele Educației, Departamentul pentru Formarea Profesorilor 2016 <> prezent Contract Federaţia Română de Tenis – activităţi specifice de training/ consultanţă psihologică în vederea susţinerii examenului de promovare organizat pentru cursanţii secţiei tenis. Postul ocupat Antrenor tenis Perioada 2007-11 <> 2012-10 Numele şi adresa angajatorului AS CLUB S.R.L.,SECTOR 1, BUCUREŞTI Experienţa în muncă 10 ani Perioada 2010 <> 2013 Psiholog Livone Tenis Club Ilie Năstase 2012 <> prezent, Secretar DISCOBOLUL – REVISTA UNEFS DE CULTURĂ, EDUCAŢIE, SPORT ŞI KINETOTERAPIE. Educaţie şi formare Perioada Calificarea/ diploma obţinută Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/ furnizorului de formare Perioada 2011 Psiholog cu drept de liberă practică în regim autonom (Specialitatea: Servicii) COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA, COMISIA DE PSIHOLOGIA MUNCII, TRANSPORTURILOR ȘI SERVICIILOR iunie 2014 – septembrie 2015 Studii Postdoctorale în cadrul proiectului ID 141086 “Pluri şi interdisciplinaritate în programe doctorale şi post-doctorale” 2009 – 2012 studii Şcoala Doctorală Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București. 2007 – 2009 studii Master Psihologie Organizațională, Economică și Resurse Umane, Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București. 2003 – 2007 Facultatea de Psihologie și Științele Educației, secție Psihologie, curs de zi, Univers 3 Aptitudini şi competenţe personale Aptitudini şi competenţe în domeniile formative, în organizarea activităţilor şi evenimentelor, conducerea structurilor, grupurilor sportive. Limba(i) maternă(e) Limba română. Limbi străine cunoscute Autoevaluare Nivel european (*) Limba Intelegere Vorbire Scriere Ascultare Citire Participare la conversație Discurs oral Exprimare scrisa franceza franceza franceza franceza franceza engleza engleza engleza engleza engleza Competenţe şi abilităţi sociale Competenţe şi aptitudini organizatorice – membru în Colegiul Psihologilor din România. – membru în Asociația Psihologilor din România. – membru în Consiliul Ştiinţei Sportului din România – membru în CCOC (Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră) din U.N.E.F.S. Abilităţi de comunicare, abilităţi de a lucra în echipă. Aptitudini de a organiza manifestări sportive şi de a conduce grupuri sau structuri profesionale – participare la organizarea de competiţii, cantonamente şi stagii de pregătire. 2013 <> 2015 Membru în comitetul de organizare al Congresului Internaţional de Educaţie Fizică, Sport şi Kinetoterapie al U.N.E.F.S. Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului 2003 Atestat Profesional – competențe de utilizare și competențe de programare în informatică. Utilizarea computerului în programele spss, word, power point, excel, utilizare internet. Permis de conducere Permis de conducere categoria B. LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE: Cărţi de unic autor: Radu Predoiu, Psihologia sportului. Maximizarea performanţei sportive. Editura Polirom, Iaşi, 2016, ISBN: 978-973-46-6223-4. 4 Coordonare volume: Radu Predoiu (coord.), Studenţii sportivi se pregătesc pentru jobul potrivit. Editura Discobolul, Bucureşti, 2017, ISBN: 978-606-798-013-4. Capitole în cărţi: Vasilica Grigore, Radu Predoiu, Scurtă incursiune în sfera personalităţii. În Predoiu R. (coord.), Studenţii sportivi se pregătesc pentru jobul potrivit. Editura Discobolul, Bucureşti, 2017, ISBN: 978-606-798-013-4. Note de curs: Georgeta Mitrache, Radu Predoiu, Psihopedagogie – Curs în tehnologia IFR. Editura Discobolul, 2015, ISBN: 978-606-8603-25-4. Georgeta Mitrache, Ştefan Tüdös, Radu Predoiu, Psihologia sportului – Curs în tehnologia IFR. Editura Discobolul, 2015, ISBN: 978-606-8603-45-2. Georgeta Mitrache, Radu Predoiu, Psihopedagogie – Curs în tehnologia IFR. Ediţie revizuită, Editura Discobolul, 2016, ISBN: 978-606-8603-25-4. Articole in-extenso publicate în volumele “proceedings” cu Peer-Review ale conferinţelor indexate Thomson Reuters – Web of Science (ISI): 1. Mihaela Păunescu, Alexandra Predoiu, Radu Predoiu, Vasilica Grigore, Georgeta Mitrache, “Big Five personality traits significantly affecting the student’s academic success”, 4 th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM, II, 2017, pp. 35-42. https://doi.org/10.5593/sgemsocial2017/32 2. Radu Predoiu, Georgeta Mitrache, Alexandra Predoiu, Mihaela Păunescu, “How can students get better grades – cognitive skills influencing academic performance”, lucrare în curs de publicare în European Proceedings of Social and Behavioural Sciences EpSBS. 3. Tudor Palade, Gheorghe Grigore, Sorin Ciolcă, Radu Predoiu, “A matrix of anxiety as a trait of the football specialist”, lucrare în curs de publicare în European Proceedings of Social and Behavioural Sciences EpSBS. 4. Vasilica Grigore, Radu Predoiu, Alexandra Predoiu, Georgeta Mitrache, “Study regarding relevant abilities of the informal leader in the case of handball players through computerized assessment”, Proceedings of the 13th International Scientific Conference „eLearning and Software for Education” – Could technology support learning efficiency?, 3, 2017, pp. 119- 126. 5. Radu Predoiu, Paula Ramsey, Florian Arsenescu, “Intellectual Abilities in Top Male Junior Tennis Players”, The European Proceedings of Social and Behavioural Sciences EpSBS, XI, 2016, pp. 490-495. 6. Vasilica Grigore, Ana-Maria Gavojdea, Alexandra Predoiu, Radu Predoiu, “Study regarding coordination at landings performed in women’s artistic gymnastics”, The European Proceedings of Social and Behavioural Sciences EpSBS, XI, 2016, pp. 423-430. 5 7. Marina Igorov, Radu Predoiu, Alexandra Predoiu, Andrei Igorov, “Creativity, resistance to mental fatigue and coping strategies in junior women handball players”, The European Proceedings of Social and Behavioural Sciences EpSBS, XI, 2016, pp. 286-292. 8. Vasilica Grigore, Georgeta Mitrache, Radu Predoiu, Mihaela Păunescu, Alexandra Radu, “Trait anxiety and coping strategies in aerobic gymnastics and handball”, Medimond International Proceedings, july 2015, pp. 193-198. 9. Vasilica Grigore, Mihaela Păunescu, Cătălin Păunescu, Radu Predoiu, “Study about the Manifestation of Some Cognitive Abilities in Karate and Taekwondo”, Medimond International Proceedings, july 2015, pp. 13-18. 10. Gabriel Popescu, Radu Predoiu, Silvia Stroescu, Alexandra Radu, “Cerebral dominance in elite Romanian female artistic gymnastics”, Medimond International Proceedings, july 2015, pp. 441-446. 11. Vasilica Grigore, Radu Predoiu, Mihaela Păunescu, “The role of the computer technology in the development of attention and decision time – a regression model”, CEEOL, Proceedings of the 11th International Scientific Conference „eLearning and Software for Education” – Rethinking education by leveraging the eLearning pillar of the Digital Agenda for Europe, 3, 2015, pp. 254-259. 12. Ştefan Tüdös, Radu Predoiu, Alexandra Predoiu, “Topographical memory and the concentration of attention in top female tennis players”, Social and Behavioral Sciences, 190, 2015, pp. 293–298. 13. Vasilica Grigore, Georgeta Mitrache, Mihaela Păunescu, Radu Predoiu, “The decision time, the simple and the discrimination reaction time in elite Romanian junior tennis players”, Social and Behavioral Sciences, 190, 2015, pp. 539–544. 14. Radu Predoiu, “Intersegmental and eye-hand coordination in elite junior tennis players”, Social and Behavioral Sciences, 187, 2015, pp. 107–112. 15. Viorel Cojocaru, Ştefan Tüdös, Radu Predoiu, Eugen Coliţă, Daniela Coliţă, “Study regarding the impact of trait anxiety on intersegmental coordination and topographical memory in junior football players”, Social and Behavioral Sciences, 187, 2015, pp. 124–129. 16. Viorel Cojocaru, Ştefan Tüdös, Radu Predoiu, Eugen Coliţă, Daniela Coliţă, “Intersegmental coordination and the performance of junior football players”, Social and Behavioral Sciences, 174, 2015, pp. 1666–1670. 17. Vasilica Grigore, Georgeta Mitrache, Radu Predoiu, Mihaela Păunescu, “Assessment of the resistance to mental fatigue using the computer technology”, Proceedings of the 10th International Scientific Conference „eLearning and Software for Education” – Let’s build the future through learning innovation, 4, 2014, pp. 139-143. 18. Georgeta Mitrache, Radu Predoiu, Eugen Coliţă, Daniela Coliţă, “A-state, A-trait and the performance of 14-15 years old football players”, Social and Behavioral Sciences, 127, 22 april 2014, pp. 321–325. 19. Mihaela Roco, Georgeta Mitrache, Alexandra Radu, Radu Predoiu, “Cerebral dominance and the suprafactors of the Big Five model in junior handball players”, Social and Behavioral Sciences, 117, 19 march 2014, pp. 226–231. 20. Sabina Macovei, Ioana Lambu, Elena Lambu, Radu Predoiu, “Manifestations of some personality traits in karate do”, Social and Behavioral Sciences, 117, 19 march 2014, pp. 269–274. 21. Constanţa Urzeală, Viorela Popescu, Radu Predoiu, “Dimensions of the personality of athlete and non-athlete normal weight and overweight female students”, Social and Behavioral Sciences, 117, 19 march 2014, pp. 395–401. 22. Vasilica Grigore, Georgeta Mitrache, Radu Predoiu, Mihaela Păunescu, “Use of computer technology in evaluating the concentration and mobility of attention”, Central and Eastern European Online Library, issue 03, 2013, pp. 137–142. 23. Radu Predoiu, Alexandra Radu, “Study regarding communication and styles of approaching conflict in athletes”, Social and Behavioral Sciences, 92, 10 october 2013, pp. 752–756. 6 24. Vasilica Grigore, Ştefan Tüdös, Georgeta Mitrache , Radu Predoiu, “Formative valencies of the Sport Psychology course”, Social and Behavioral Sciences, 89, 10 october 2013, pp. 351–356. 25. Silvia Teodorescu, Constanţa Urzeală, Radu Predoiu, “Correlative aspects regarding the resistence to mental fatigue and the performance of junior gymnasts”, Social and Behavioral Sciences, 78, 13 may 2013, pp. 71–75. 26. Vasilica Grigore, Ioana Cristina Alexe, Dan Iulian Alexe, Georgeta Mitrache, Radu Predoiu, „The profile of the emotional-affective state of the middle and long distance running athletes during the competition”, Social and Behavioral Sciences, 84, 9 July 2013, pp. 1269– 1274. 27. Vasilica Grigore, Georgeta Mitrache, Radu Predoiu, „Speed and distance estimation – “hard skills” in sports”, Social and Behavioral Sciences, 84, 9 July 2013, pp. 1114–1118. 28. Vasilica Grigore, Georgeta Mitrache, Radu Predoiu, Remus Roșca, “Characteristic of instrumental movements – eye hand coordination in sports”, Social and Behavioral Sciences, 33, 2012, pp. 193–197. 29. Silvia Teodorescu, Aura Bota, Georgeta Mitrache, Radu Predoiu, “Study about the computer-imposed time and the self-imposed tempo coefficients in determining intersegmental coordination – implications for individual and team sports”, Social and Behavioral Sciences, 33, 2012, pp. 45-49. 30. Vasilica Grigore, Radu Predoiu, Georgeta Mitrache, „Study Concerning The PsychoMotor Coordination -Differences Between Sports”, Social and Behavioral Sciences, 30, 2011, pp. 1995–2000. Articole publicate în reviste indexate BDI/ la edituri străine sau româneşti cu PeerReview şi comitet editorial internaţional: 1. Radu Predoiu, Georgeta Mitrache, Alexandra Predoiu, “The effects of fear, sadness and positive emotions on working memory in the case of female athletes”, Romanian Journal of Experimental Applied Psychology (RJEAP), Vol. 8, Special Issue 1, 2017, Pages 122-129. 2. Vasilica Grigore, Constanţa-Valentina Mihăilă, Radu Predoiu, Mihaela Păunescu, Mihaela Apostu, Răzvan-Liviu Petre, “Comparative study between the personality of students in N.U.P.E.S. and personality wanted by potential employ 7 9. Radu Predoiu, Andreea Olteanu, “Înțelegerea disfuncțiilor senzoriale. Învățare, dezvoltare si disfuncții senzoriale în tulburările de spectru autist, ADHD, dificultăți de învățare și tulburări bipolare” – Polly Godwin Emmons şi Liz McKendry Anderson – recenzie publicată în Discobolul – Revista UNEFS de Cultură, Educaţie, Sport şi Kinetoterapie, Anul VIII nr.1 (27) martie 2012, Pages 124-126. 10. Ştefan Tüdös, Georgeta Mitrache, Radu Predoiu, “Reprezentările ideomotorii şi harta cognitivă – bazele antrenamentului mintal”, Discobolul – Revista UNEFS de Cultură, Educaţie, Sport şi Kinetoterapie, ANUL VIII nr. 1 (27) martie 2012, Pages 63-71. 11. Radu Predoiu, “Percepții complexe – Mișcarea fizică” – Discobolul – Revista UNEFS de Cultură, Educaţie, Sport şi Kinetoterapie, ANUL VI NR. 3 (21) septembrie 2010, Pages 8-14. 12. Radu Predoiu, “Tratat de psihologie organizațional-managerială, volumul II” – Mielu Zlate – recenzia capitolelor intitulate “Conducerea” și “Patologii organizaționale”, Revista de Psihologie Organizatională, volumul VII, nr. 3-4, 2007, Pages 147-153. 13. Radu Predoiu, “Lucrul în echipă” – Michael West – recenzie publicată în Revista de Psihologie Organizațională, volumul VII, nr. 1-2, 2007, Pages 164-166. Alte lucrări: 4 lucrări in-extenso publicate în volumele unor conferinţe internaţionale (neindexate ISI sau BDI): 1. Radu Predoiu, Constantin Ozarchevici, Georgeta Mitrache, Remus Roșca, George Vescan, “Coordonarea ochi-mână în regim de viteză lentă și rapidă în cazul sportivilor, membri ai lotului olimpic de lupte libere și greco-romane al României” – Sesiunea Științifică Internațională “Uniunea Europeană Spațiu de Libertate, Securitate și Justiție”, Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”, București, 24 noiembrie 2011, pp. 511-516. 2. Radu Predoiu, Georgeta Mitrache, Gheorghe Dinuță, Remus Roșca, „Visual mental map in individual and team sports” – International Conference EDU-WORLD, University of Pitești, Romania, October, 8-9, 2010, Vol. 3, pp. 501-506. 3. Georgeta Mitrache, Radu Predoiu, Gheorghe Dinuță, “Timpul de decizie la sportivi și persoane care nu desfășoară activități fizice sistematice” – Conferința Internațională de Comunicări Științifice, UNEFS, București, 11 iunie 2010. 4. Georgeta Mitrache, Radu Predoiu, Remus Roșca, “Diferențe cu privire la coordonarea senzorio-motorie între persoane de sex masculin și feminin – adolescenți sportivi” – Sesiunea Științifică Internațională, Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”, București, 13-14 mai 2010, pp. 1245-1248. 2 lucrări in-extenso publicate în volumele unor conferinţe naţionale: 1. Remus Roșca, Radu Predoiu, “Sisteme de examinare psihologică. Studiu comparativ timp reacție simplu – timp reacție complex, diferențe în funcție de vârstă și sex”, Simpozionul de psihologie militară aplicată în structurile cu atribuții în domeniul apărării, siguranței naționale și ordinii publice “Pentru oameni, în beneficiul organizației”, ediția a IV-a, București, 25 aprilie 2012, pp.83-92. 2. Ștefan Tüdös, Radu Predoiu, “Modificarea manifestărilor temperamentale în contextul construcției de trăsături caracteriale la sportivii de 14-17 ani, prin exerciții de gândire pozitivă” – Sesiunea Națională de Comunicări Științifice, Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”, Catedra de Educație Fizică, București, 28 aprilie 2009, pp. 251-258. 8 Prezentări:  “Comunicare şi dominanţă cerebrală în cazul jucătorilor de tenis” – Prezentarea a· avut loc în cadrul Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, în colaborare cu Federaţia Româna de Tenis, Bucureşti, 19 septembrie 2017.  “Metode de generare a conduitelor eficiente în cazul juniorilor sportivi” – Prezentarea· a avut loc în cadrul Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, în colaborare cu Federaţia Româna de Tenis, Bucureşti, 13 septembrie 2017.  “Pregătirea psihică în tenis la copiii de 10-14 ani” – Prezentarea a avut loc în cadrul· Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, în colaborare cu Federaţia Româna de Tenis, Bucureşti, 14 iunie 2017.  “Comunicarea în funcţie de preferinţele cerebrale şi de sistemele de reprezentare în· geneza performanţei” – Materialul a fost prezentat la Cursul de Perfecţionare pentru antrenori, la Centrul Naţional de Tenis Bucureşti, vineri 28 aprilie 2017, http://www.frt.ro/ro/info_detalii/9250  “Solicitare – refacere în antrenamentul sportiv” – Prezentarea a avut loc în cadrul· Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, în colaborare cu Federaţia Româna de Tenis, Bucureşti, 21 martie 2017.  “Strategii pentru controlul emoţiilor şi al gândurilor negative” – Materialul a fost· prezentat la Cursul de Perfecţionare pentru antrenori, la Centrul Naţional de Tenis Bucureşti, vineri 18 noiembrie 2016 http://www.frt.ro/ro/info_detalii/9091  “Actul motric şi somatopsihogeneza” – Expunerea a avut loc în cadrul Asociației· Municipale de Tenis București, la As Club Politehnica, 12 noiembrie 2016.  “Optimizarea comunicării antrenor-sportiv în geneza performanţei” – Prezentarea a· avut loc în cadrul Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, în colaborare cu Federaţia Româna de Tenis, Bucureşti, 11 noiembrie 2016.  “Antrenamentul total” – Prezentarea a avut loc în cadrul Centrului Naţional de· Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, în colaborare cu Federaţia Româna de Tenis, Bucureşti, 28 octombrie 2016.  “Caracteristici ale sistemului psihic uman. Recomandări pentru a preveni renunţarea· copiilor la activităţile sportive” – Prezentarea a avut loc în cadrul Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, în colaborare cu Federaţia Româna de Tenis, București, 7 octombrie 2016.  “Reglarea şi autoreglarea stărilor psihice. Deprinderile psihice de autoreglare” –· Prezentarea a avut loc în cadrul Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, în colaborare cu Federaţia Româna de Tenis, București, 20 mai 2016.  “Modelul psihomotor şi cognitiv al jucătorilor de tenis juniori, de performanţă.” –· Materialul a fost prezentat la Cursul de Perfecţionare pentru antrenori, la Centrul Naţional de Tenis Bucureşti, vineri 13 mai 2016 http://www.frt.ro/ro/info_detalii/8718.  “Domeniul psihomotor şi cognitiv – evaluare şi dezvoltare în cazul jucătorilor de tenis· juniori de înaltă performanţă” – Materialul a fost prezentat la consfătuirea națională a antrenorilor, Federația Română de Tenis, București, 12 noiembrie, 2014. 9  „Şi eu trăiesc sănătos (SETS) – importanţa activităţii fizice, hidratarea şi alimentaţia· corectă, importanţa somnului de calitate” – Expunerea a avut loc în cadrul evenimentului organizat de către fundaţia PRAIS, 19 mai, 2014, în Otopeni, Bucureşti.  “Testarea computerizată în domeniul psihomotricității” – Prezentarea a avut loc la· Şcoala Naţională de Antrenori, București, 28 ianuarie, 04 februarie 2010.  “Optimizarea comportamentului şi a procesului de pregătire” – Expunerea a avut loc· la Asociația Municipală de Tenis București, Hotel Olimpia, 08 mai 2009.  Psihodiagnoza formei sportive” – Prezentarea a avut loc în cadrul Şcolii Naționale de· Antrenori, 03-05 februarie 2009.  “Aspecte privind pregătirea psihică a jucătorilor de tenis”. Lucrarea a fost prezentată· la consfătuirea națională a antrenorilor – Federația Română de Tenis, București, 24- 25 noiembrie, 2006.  “Strategii de vânzare aplicate în tranzacțiile bancare” – workshop realizat în martie· 2006, în cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti. Participări Participare la workshop-ul “Sport Whistleblowing – a new challenge for the clean sport” – Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, București, 16 iunie 2017. Participare la sesiunea de workshop – “Importanţa programelor motrice în integrarea socială”, București, 9 aprilie – 16 aprilie 2016. Prezenţă la sesiunea de workshop – “Excluziunea socială – cauze, manifestări, nevoi, abordări”, București, 25 martie – 8 aprilie 2016. Participare la workshop-ul “Detectarea timpurie a principalelor patologii care pot provoca moartea subită la sportivi” – Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, București, 19 februarie 2016. Granturi de cercetare:  membru în echipa de proiect și de implementare a programului “New Way for New· Talents in Teaching” NEWTT – proiect Erasmus+ pentru G3 implementat în perioada ianuarie 2016 – decembrie 2018.  coordonator în echipa de cercetare a grantului: “Studenţii sportivi se pregătesc pentru· jobul potrivit” – FDI2016-0122. ● membru al grupului ţintă secundar – Proiect PEH018 –,,STRATEGII PENTRU VIITOR, STRATEGII PENTRU TINERI”, Contractul de finanţare nr. 24H/09.06.2015. 10  expert-formator în echipa de cercetare a grantului: “Stilul de învăţare şi temperamentul· şcolarilor – instrumente pentru o educaţie creativă” – Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – POSDRU/ 87/1.3/S/61341, 2007 – 2013.  membru în echipa de cercetare a grantului: “Optimizarea pregătirii psiho-fizice a· luptătorilor/OARELOR în vederea obţinerii unei medalii la jocurile Olimpice – EDIŢIA 2012” – iunie 2010 – iulie 2012.

AVENTURA LUI DANIEL NEGUȚ CĂTRE TEATRU A ÎNCEPUT CU UN …PUPAT

Gong, gong, gong… de trei ori, întuneric în sală.

.

Sala e arhiplină…reprezentația poate începe…Toată lume e la locurile stabilite! Gata!

Un reflector luminează centrul scenei, unde de după cortină apare …. Danieeeeeeeeeeeeeel …Neguuuuuț!

.

În rolul lui Winston Churchill…

Doamnelor, domnișoarelor și domnilor…

Bun găsit, plecăciune tuturor

Vă rostec boieri dumneavoastră,

Îngerul teatrului ne caută-n zbor

Să ne arate o piesă măiastră…

.

Daniel cu plete albastre, depășește toate așteptările noastre.
Na, că am dat-o iar pe rime…

Cine m-a cunoscut în copilăria mea, nu poate crede că, acum, cochetez cu teatrul. Şi asta pentru că, atunci, eram extrem-extrem de timid. Bine, nu vorbeam eu prea mult, însă, atunci când se întâmpla să am iniţiativa de a schimba două vorbe cu cineva, nu îndrăzneam să-l privesc în ochi.

 Ţineam privirea în pământ, ori îmi lăsam ochii să zburde în voie pe lângă capul interlocutorului, fiind foarte atent, aparent, la ceea ce se întâmpla în spatele acelui om. Iar omul avea impresia, uneori, că nici nu-l bag în seamă. În realitate, eram atent la ceea ce spune şi numai privirea îmi fugea departe… Şi ferească Dumnezeu să trebuiască să vorbesc cu vreo fata! Mă făceam mic-mic şi îmi tremurau şi genunchii şi glasul. Ţin minte că, odată, prin clasa a cincea, eram la şcoală şi coboram scările, în vreme ce o colegă, urca. Şi ce-mi vine mie, să îi spun două vorbe la ureche. Nu mai ţin minte care era subiectul, dar trebuie să fi fost ceva grozav, dacă îmi doream să-i vorbesc… Aşa că, la două trepte distanţă de ea, i-am zis că vreau să-i spun un secret şi m-am aplecat către urechea colegei.

.

Cu maestrul Ion Caramitru… cunoscut de intimi și sub numele de Pino….

Ghinion! Tocmai atunci, mă împiedic în ghete şi vin grămadă peste ea. Instinctiv, am luat-o în braţe, că altfel mă duceam ca sania pe trepte, în jos. Iar buzele mele, lucru de neconceput pentru mine, se lipesc de obrazul ei. A fost ca şi când am pupat-o! Naşpa!… Fata a început să râdă. Eu? Ei, eu… Ce să fac şi eu? M-am înroşit ca un rac şi mai-mai că am început să plâng. Luasem o fată în braţe! Şi – colac peste pupăză – o mai şi pupasem! Câteva zile nici nu am mai îndrăznit să mă apropii de ea… De aici am pornit, dragii mei, în „aventura” mea către teatru.

.

Pentru mine, Aristotel, momentul în care a debutat prietenia cu Daniel a fost expoziția de pictură a Andrei. În imagine este și Brenda

 Acela a fost momentul unui „click” în mintea mea, care mi-a atras atenţia că nu este bine că sunt aşa de timid şi că trebuie să mă auto-educ. Şi am trecut, pas cu pas, prin diverse etape, pe care mi le-am impus… Am început să refuz cu încăpăţânare să-mi mai plec ochii, atunci când vorbeam cu vreun om… Am refuzat să „fug”, atunci când se apropia de mine vreo fată… Eu!!!… Da, da… EU!!!… Şi nici nu m-am mai închis în mine, ca înainte. Culmea, chiar intram în vorbă cu fetele, cu toate că inima îmi bătea să iasă din piept şi mă treceau toate apele… M-am apucat de judo!… Am făcut parte din brigada artistică a şcolii… Am recitat poezii pe scenă!… Şi am ajuns la liceu, unde nu am vrut ca noii colegi să vadă în mine băiatul acela timid… Vorbeam cu toată lumea, încercând să-mi pun o mască de om dezinvolt, chiar dacă, în sufletul meu, se revolta timiditatea, care-mi mai înroşea obrazul, din când în când. Dar n-am mai băgat-o în seamă!… Şi – mai presus de toate – prin clasa a zecea m-am apucat de… teatru.

.

Un afiș irezistibil cu Daniel. Aici în rolul avarului. De fapt el este un mare generos din toate punctele de vedere…

Tocmai se înfiinţase în liceul nostru, „Matei Basarab”, trupa de teatru „Ariel”, aşa că… hop şi eu acolo! Iar regretatul actor Silviu Stănculescu, unul dintre mentorii trupei, mi-a „dibuit” timiditatea şi aşa a început o perioadă de discuţii şi de sfaturi care mi-au prins tare bine. Şi pe scenă, şi în viaţă!… Poate că, acolo, în Ceruri, Silviu Stănculescu primeşte gândurile mele de mulţumire!… Aşa a început totul… Imediat după liceu, în armată, mi-am făcut „ucenicia” ca actor. Și nu oricum, ci într-un rol principal. Am fost singurul militar cu termen redus selectat pentru asta, în trupa de teatru a unității. Iar, împreună cu colegii de scenă, ofițeri și subofițeri, am parcurs cu piesa noastră toate etapele „Cântării României”, cum era pe-atunci… Am fost în rol de ofițer neamț – blond şi cu ochi albaştri, nu? – în perioada lui 23 August 1944. Am „murit” pe scenă, împușcat, după ce am răvășit iremediabil relațiile conjugale dintr-o familie de români… Iar în facultate am continuat să fac teatru. Dar la nivel mai înalt – la Şcoala Populară de Artă, din Bucureşti, secţia Actorie, clasa Yvonne Podoleanu, o doamnă deosebită, care ştiu că a ţinut la mine, profesional vorbind şi de la care am învăţat alte şi alte lucruri, potrivite pentru un posibil viitor actor… Şi mi s-a întâmplat ca, după facultate, să descopăr Şcoala Populară de Artă – secţia Actorie, din Braşov, oraşul unde fusesem repartizat şi unde actorul teatrului local, regretatul Dan Săndulescu, a adăugat alte „cărămizi” la temelia devenirii mele ca actor. Am jucat două roluri din „Autorul e în sală”, de Ion Băieşu şi am încântat spectatorii… Aşa am înţeles eu, după aplauzele dedicate… Şi au trecut anii… Nu ştiu cum se făcu, nu ştiu cum s-au „aliniat astrele”, că, în anul 2008, mi-a revenit pofta de a juca. Aşa că am revenit în „cărţi”, mai ales ca actor în filme, în reclame şi în producţii de televiziune.

.

Hmmm…Uneori cei care fac montaje foto, glumesc prea mult…

Au fost multe, nu le mai ştiu numărul, dar unele dintre ele s-au difuzat şi în afara ţării, din Spania şi Marea Britanie, până în Egipt… Mai mult decât atât, cei câţiva ani petrecuţi relativ recent la trupa Arthesium – unde am şi dobândit competenţa de instructor de teatru şi am pregătit grupe de actori amatori, de diverse vârste – m-au făcut să înţeleg că, dincolo de statutul meu actual de jurnalist, scena reprezintă suportul pentru a doua mea viaţă, unde îmi trăieşte, de fapt, sufletul… De aceea exist, acum, în mare parte, ca actor, ca regizor, ca scriitor, ca organizator de spectacole, ca OM, alături de colegii pe care i-am ales să facă parte din trupa de teatru pe care am înfiinţat-o în acest an şi care îşi desfăşoară activitatea sub „umbrela” Asociaţiei Culturale ImpACT ART, înfiinţată şi ea tot anul acesta… Să ne dea Dumnezeu ani mulţi şi fructuoşi împreună, pentru a-i bucura pe semenii noştri cu reprezentanţii din ce în ce mai bune…

Semnează Daniel NEGUŢ

 

Uneori, Daniel e prea serios...

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Acum cortina cade, iar din sală năvălesc spre scenă valuri de aplauze, flori…

Actorul vine la rampă și se înclină adânc, ținând mâna la piept.

Bucuria sa este deplină. Așa e viața la teatru. Sperăm să putem vedea și o altă apariție a sa cât de curând. Mulțumim foarte mult Daniel Neguț!

Aristotel Bunescu

SUCCES DE PROPORȚII AL EDITURII VIVALDI – VOLUMUL ,,SECRETELE ALMANAHULUI GOTHA”

București, 2 iulie, 2018

Viața are și multe bucurii, nu numai facturi, boli și înmormântări….

Un drum la sediul Casei Editoriale VIVALDI, din București, a fost ocazia de a cunoaște, cu ochii deschiși, o față strălucitoare existenței, prin reușita deplină a unei edituri românești.

.

O emblemă de prestigiu consolidat în 29 de ani…

Este vorba despre volumul lui Ghislain de Diesbach intitulat SECRETELE ALMANAHULUI GOTHA.  Subtitlul său este foarte relevant pentru a înțelege tema cărții: Istoria caselor regale din Europa…

Se citește cu sufletul la gură…Apoi se reia cu creionul în mână…

Lectura tuturor volumelor publicate de la VIVALDI are, asupra mea, de mai mulți ani, efectul binefăcător ilustrat de Lucas Cranach cel Bătrân, în tabloul intitulat Fântâna tinereții, expus la Galeria Națională de Pictură din Berlin.

.

Spectacolul întineririi. Observați că și peisajul arid și tris din partea stângă devine în dreaptă unul plin de viață și bucurie..

Mă refer la întinerirea uimitoare prezentată aici atât de sugestiv. În partea stângă a tabloului, se văd mai multe femei marcate de trecerea nemiloasă a deceniilor. Trupurile lor încercate de vreme sunt aduse cu șarete, trăsuri sau chiar roabe la marginea unui bazin cu virtuți uluitoare. Coborând trei trepte în apă, ele au posibilitatea să întinerească în câteva secunde. Vizibil întinerite, ele trec prin apă și ajung la malul din dreapta total revigorate și cu 30 de ani mai puțin, astfel încât sunt gata să participe, cu toate simțurile, la viața plină de petreceri, muzică, dans și chiar iubire în …aer liber.

Autorul cărții Prințesa Bibescu – Ultima Orhidee   a reușit o completă prezentare a familiilor regale ce au marcat agitata istorie europeană.   

...

Istoria citită cu sufletul…asa poate fi definită lecția despre viața incredibilă a Martei Bibescu…

A  fost mai întâi incredibila poveste a doamnei Bibescu….Crescută pe treptele mai multor tronuri, Martha Bibescu devine la rândul său, una dintre reginele atemporale care îl fascinau pe Proust şi îl fermecau pe Claudel. Mereu avidă de orizonturi noi, ca şi de oameni noi, cerceta totul din dorinţa de „a şti înaintea altora”, de a fi în acelaşi timp în inima şi creierul acestei Europe, a cărei muză se credea. În romanele ei, ca şi în Jurnalul inedit, una dintre principalele surse ale acestei biografii, ea a ştiut să evoce multe figuri tragice sau pitoreşti, de la familia regală a României şi Marii Britanii, până la ultimii Romanovi, de la Proust la Churchill, de la Gorki la Mussolini, de la Anatole France la Contesa de Noailles, trecând prin Henry de Jouvenel, Goering şi Ramsay Mac Donald. Dintre contemporani, puţini sunt cei ce scapă de acuitatea privirii ei, de fineţea judecăţii şi, de vorba ei uneori înţepătoare. Această biografie, care utilizează documente de arhivă şi corespondenţă – încă necunoscute – reînvie un personaj şi dezvăluie feţele unei epoci.

Apoi, Editura VIVALDI ne-a oferit marea bucurie a unei istorii cuceritoare a caselor regale europene.

.

Un reper al comportamentului regal

Almanahul Gotha a fost între 1763 și 1944 ghidul nobilimii și al familiilor regale. Ghislain de Diesbach reușește istoria a 17 case regale, princiare și ducale care au domnit în 20 de tari europene. El povestește secretele, rivalitățile, grandoarea și meschinăria suveranilor și a familiilor ilustre.

.

Alta ediție a almanahului

Sigur, cititorul român va acorda o atenție specială evenimentelor din țara noastră. Cred că trebuie să spunem că autorul a trecut peste marile merite ale casei regale de la noi, legate de modernizarea acestor zone, dar, evident, cititorii informați din fiecare stat au de spus ceva în plus despre purtătorii de coroană din țările lor.

Tronul a dus direct la eșafod uneori, iar sceptrele au alunecat din mâinile nobile ajungând în degetele unor celebrități efemere din deceniile următoare, din rândul cărora remarcăm speculanții ce au atracție doar la conturi și mai puțin pentru Codul Penal, ori măcar cel moral…Coroana a rămas doar un vis…

.

Coroana de oțel a României…

.

Coroana Reginei Elisabeta

Inegalabila coroană a Reginei Maria. La rândul ei o Regină unică pentru români…

    Să ascultăm Anotimpurile, Gloria ori Stabat Mater sau Magnificat de Vivaldi, citind cărțile de la această editură… E prea mult pentru un muritor ?

.

Portretul lui Vivaldi

Preotul catolic Vivaldi născut la Veneția și decedat la Viena este nu numai cel mai important reprezentant al barocului muzical venețian, dar, peste ani și garanția unor lecturi ce rămân în memorie mult timp…

Este locul să menționăm aici valoarea traducerii făcute cu grație de doamna Ana Andreescu posesoare a va însemnelor Ordinului „Meritul Cultural“ în grad de Cavaler, Categoria F – „Promovarea culturii“, „în semn de apreciere deosebită pentru întreaga sa activitate de promovare a culturii române, în calitate de cercetător şi traducător“.

.

Imaginea traducătoarei surprinsă de colegii de la Agenția Națională de Presă AGERPRES

Ana Andreescu a fost muzeograf la Oficiul pentru Patrimoniu Cultural al Municipiului Bucureşti şi director al Direcţiei Cultură Scrisă – Biblioteci, expert carte veche românească şi străină, bibliofilie. Din 1997 şi până în anul 2000, aceasta a fost director în Ministerul Culturii la Direcţia Carte. În această perioadă, Ana Andreescu a iniţiat două legi, Legea bibliotecilor şi Legea culturii scrise, care au fost promulgate. De asemenea, a realizat expoziţii importante, printre care „Cărţi bucureştene călătoare: Cărţi din sec. al XVII – XVIII-lea tipărite la Bucureşti şi Snagov“.

Ana Andreescu este membru al Uniunii Scriitorilor din România (USR), publicând peste 30 de volume de traduceri.

 

Așteptăm cu interes legitim viitoarele apariții ale Editurii Vivali, din București. Până atunci citim cu mare pasiune Îngerul și infamul, de Geraldine Roberts, adica iubirea, ruina și scandalul din Anglia în timpul Reginei…Vom încerca să scriem și despre acest volum… Vă precizăm acum doar că este vorba despre cea mai bogată moștenitoare din Anglia, care a răspuns la numele Catherine Tylney Long…

Eu răspund la numele …

Aristotel Bunescu

LUMEA ȘERBANILOR: ȘERBAN ÎN VIZITĂ LA EXPOZIȚIA…ȘERBAN

București, 22 iunie, 2018

Stimați telespectatori, înainte de a da legătura cu trimisul nostru special în Rusia, pentru a comenta meciul Brazilia – Costa Rica, care are loc la Sankt Petersburg (stadionul Sankt Petersburg), în Grupa E turneului final al Cupei Mondiale de fotbal, îi oferim legătura lui Aristotel Bunescu, pentru a lansa serialul LUMEA ȘERBANILOR….

Aveți legătura domnule Bunescu

….. prrrrr …..ssssss……

Bun găsit dragi prieteni….

Sunteți martori la lansarea serialului de mare succes LUMEA ȘERBANILOR, coproducție diplomatico-juridică-artistică-economică…

Primul episod pilot se intitulează relevant ȘERBAN ÎN VIZITĂ LA EXPOZIȚIA …ȘERBAN

G                     E                      N                  E                  R                I                C

 

Pentru a lămuri, încă de la început pe toată lumea, menționăm că este vorba despre diplomatul și scriitorul Radu Șerban, care a vizitat importanta expoziție de stampe japoneze semnată de avocatul și colecționarul George Șerban.

 

...

Cei doi domni Șerban. Ei s-au întâlnit cu ajutorul micului combinator care răspunde la numele de Bunescu Aristotel

...

Ambasadorul RADU ȘERBAN, cel care semnează 25 de volume. Studii economice, de spiritualitate, jurnale și 8 culegeri de haiku…

.

George Șerban, Managing Partner la renumita societate de avocatură Șerban & Asociații

12 Iunie 2018 – 01 Iulie 2018
Bilete

Intrare liberă / Free entrance

Cam atât pentru astăzi….

Urmează fotbaaaalllllllllllllllllllllllllllll

Aristotel Bunescu

NEAGU UDROIU A AJUNS LA SEMAFORUL ALBASTRU

Mereu am scris, în ultimii ani, cu strângere de inimă despre Directorul și Ambasadorul NEAGU UDROIU.

.

.

Asta pentru că o lungă perioadă de timp am fost obișnuit să respect militărește toate ordinele sale. Cum să emit acum judecăți de valoare despre el?

Dincolo de acest blocaj explicabil, este libertatea de a recunoaște marea sa valoare umană, profesională, ca jurnalist și scriitor…

A apărut recent volumul intitulat SEMAFORUL ALBASTRU. Este culoarea dedicată rememorărilor de pe parcursul unei întregi vieți exemplare.

.

.

Pe parcursul a 534 de pagini am parcurs un destin copleșitor…

Vă las și singuri să descoperiți o nouă comoară din rândul scrierilor sale…

Vineri la ora 18, NEAGU UDROIU va decerna un premiu în cadrul unei gale din breasla gazetarilor români…

Întrebarea e alta… Cine îi poate da un premiu domnului Udroiu? Poate doar Eugen Simion…ori Ioan Aurel Pop, adică fostul și actualul președinte al Academiei Române.

Aristotel Bunescu  

 

 

Invitațiile Doamnei Pictura: ANITTA MUSCALU vă oferă un regal artistic

Doamnelor și Domnilor,

În următoarele rânduri, vă prezentăm un creator aparte, Anitta Muscalu, din Cartojani, de Giurgiu.

.

Lucrare semnată Anitta Muscalu

Dar, să o lăsăm pe pictoriță să facă oficiile:

 

Ma numesc Anitta Muscalu, sunt profesoara de limba engleza la Scoala Cartojani, judetul Giurgiu.

Pictez de cand pot sa-mi aduc aminte, in familie mostenind acest talent de la tatal meu, profesor de matematica, dar cu mare talent la desen.

Cel mai multi mi place sa fac grafica si mai ales portrete.

.

Lucrare semnată Anitta Muscalu

Am participat la 3 expozitii de grup in Bucuresti . Prima si cea de-a doua in februarie si iunie 2017, la Galleria Labyrinth, ultima la Centrul UNESCO in martie 2018.

Sunt  si ma simt un Berbec autentic , asa cum zice si zodiac mea, pentru ca sint incapatanata ,temperamenta si luptatoare.

Imi place enorm sa lucrez cu copiii, chiar daca uneori e destul de stresant.

Pentru cei care vă cunosc mai puțin, vă rog să vă prezentați pentru început…

 

  1. Ma numesc Ana Muscalu, Anitta e numele cu care imi semnez lucrarile si care are de fapt o mica poveste- cand eram copil mi s-a parut ca numele meu suna mult prea simplu Ana si am cautat in joaca un alt nume mai cu rezonanta..am ales Anitta si in joaca asa mi semnam lucrarile…Asa a ramas pana azi.

 

Pentru ce ați ales pictura și nu muzica ?

 

2.Am ales pictura pentru ca am simtit intotdeauna ca mi e mai usor sa exprim tot ce simt folosind limbajul liniei si al culorilor. Poate ea m-a ales pe mine.

Care tehnici  sunt preferatele dumneavoastră ?

.

Lucrare semnată Anitta Muscalu

  1. Tehnica preferata este grafica – carbune, grafit..e ceea ce ma reprezinta mai mult, dar pictez si in acril..acuarela , ulei ..

 

Vă simțiți bine în lucrări de dimensiuni mai mici, ori preferați suprafețele mari ?

 

  1. Prefer suprafetele mai mari. Imi dau voie sa ma desfasor.
.

Lucrări semnate Anitta Muscalu

Ce ne puteți spune despre viața dumneavoastră, dincolo de pictură ?

5.Sunt profesoara de limba engleza la o scoala din comuna Cartojani, imi place meseria mea,imi place sa lucrez cu copiii.

 

Unde vă vedeți peste 10 ani ?

 

  1. Ma vad pictand , cu un atelier mare si luminos..Nu prea imi place sa ma gandesc atat de departe in timp.

 

Este o altă întrebare la care doriți să răspundeți ?  Care este? Formulați răspunsul …

7.DA.  Ce imi place sa pictez cel mai mult? Portrete ,expresia umana m a fascinat mereu..

Acestea au fost cuvintele. În afară de ele, sunt picturile și lucrările de grafică semnate inconfundabil Anitta Muscalu

 

Cu simpatie,

Aristotel Bunescu

cv

Nume: Anitta Muscalu

Data si locul nasterii: 24.03, Bucuresti

Adresa: localitatea Cartojani, jud Giurgiu

Date de contact : anitta.muscalu@yahoo.com

Studii:  Facultatea de Litere,specializarea romana-engleza, Bucuresti 2007;

Activitatea profesionala : profesor de limba engleza la Scoala Gimnaziala Cartojani,jud. Giurgiu;

 

Expozitii de grup:

,, Concertul primaverii “, Galleria Labyrinth, februarie 2017-premiul pentru debut;

,,Acuarela-pasiunea mea “, Galleria Labyrinth ,iunie 2017;

,,Bucuria de a picta’’,Centrul Cultural pentru UNESCO , martie 2018;

LUMINIȚA PUJINA: ,,Pentru mine, mozaicul este însăși viața”

  Un artist aparte, care a provocat multe comentarii, mai ales în spațiul virtual, este LUMINIȚA PUJINA.

.

Luminița și una dintre lucrările sale…

 Acesta este motivul pentru care am adresat noi întrebări, iar interlocutorul nostru a răspuns, ca de obicei, cu multă amabilitate și operativitate…

Deci…..

A trecut mult timp de la dialogurile noastre, iar cititorii, precum și eu avem, în mod legitim întrebări de pus unui artist ca dv. Ce ați mai făcut efectiv între timp?

Pentru mine mozaicul este însăși viața … nu mă văd făcând altceva…mă relaxează, iar cât lucrez şi eu lucrez câteva ore pe zi, simt că trăiesc în altă dimensiune…mă contopesc cu lucrările mele…

Iată câteva din ultimele mele lucrări…

.

.

.

.

.

. Sigur, lucrările sunt mai multe la acest capitol, dar ne rezervam bucuria si pentru o alta zi…

 Cum vă raportați la gândul că în curând o să fie prima dv. expoziție personală ?

Gândul că în curând voi avea propria mea expoziție personală nu poate decât să mă bucure şi să mă ambiționeze să continui, iar în aşteptarea momentului emoțiile sunt parcă mult mai mari.

Care a fost lucrarea dv. cu cel mai mare impact la public ?

Lucrarea mea cu cel mai mare impact la public a fost prima mea icoană…

.

Icoana Mariei cu Iisus în brațe. Vă rugăm să observați lumina centrală cu multiple semnificații. Un efect care nu este, desigur, întâmplător…

Ce vă propuneți pentru a doua jumătate a anului 2018?

Pentru a doua jumătate a anului 2018 am câteva proiecte importante și cu ajutorul lui Dumnezeu, sper sa le duc la bun final…şi desigur că expoziția e unul dintre cele mai importante realizări pe plan artistic .

Dar pentru anul 2019 ?

Pentru 2019, nu-mi doresc decât sa fiu sănătoasă și să pot lucra..inspirația şi creativitatea să nu-mi lipsească …La fel doresc tuturor artiştilor !

Acum nu este o întrebare, ci doar o expresie a admirației noastre. Vă dorim din toată inima sănătate să puteți lucra și în perioada următoare…

Iar admiratorilor lucrărilor mele, cât şi tuturor românilor tot binele din univers !!!

Aceste au fost cuvintele, acum vă lăsăm bucuria de a admira o altă lucrarea a sa.

 

.

.

Aristotel Bunescu

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE PRESĂ AGERPRES A TRANSMIS PE 2 IUNIE 2018

Volumul „Staţia Tokyo” de Radu Şerban – lansat la Bookfest

.

.

Bucureşti, 2 iun /Agerpres/ – Cartea „Staţia Tokyo”, un volum dedicat civilizaţiei din ţara Soarelui Răsare, semnat de Radu Şerban, fost ambasador al României în Japonia în perioada 2012-2016, a fost lansat sâmbătă la standul Editurii Cartea Românească de la Bookfest.

„E cartea unui intelectual, nu numai a unui ambasador al statului român într-o ţară pe care noi o concepem, simbolic, în mod cu totul şi cu totul deosebit pentru că este atât de diferită faţă de cultura noastră. Domnul Radu Şerban mi-a făcut o mare bucurie venind anul trecut cu manuscrisul la Cartea Românească prin domnul profesor Nicolae Manolescu, preşedintele Uniunii Scriitorilor. Am preluat cartea cu mare bucurie şi interes. Este o carte absolut extraordinară”, a declarat la lansare directorul editurii Cartea Românească, Călin Vlasie.

Takahiko Watabe, consilier al Ambasadei Japoniei şi adjunct al şefului de misiune, a elogiat calităţile lui Radu Şerban în calitatea sa de diplomat, economist, analist politic şi, nu în ultimul rând, ca scriitor şi poet.

„Cititorul nefamiliarizat cu Japonia poate găsi în cartea ambasadorului Radu Şerban o sursă de informare asupra specificului japonez cum sunt festivităţile cireşilor înfloriţi, competiţiile sumo, ceremonia ceaiului, caligrafie japoneză şi, nu în ultimul rând, haiku, care se bucură de un loc deosebit pe parcursul întregii cărţi şi în sufletul autorului”, a spus diplomatul japonez.

Amfitrionul evenimentului, jurnalistul Aristotel Bunescu, a făcut o trecere în revistă a biografiei autorului, evidenţiind reuşitele literare ale acestuia în domeniul poeziei haiku.

Luând cuvântul, autorul volumului, Radu Şerban, a mărturisit că tot ce avea de spus se regăseşte în paginile cărţii, o suită de amintiri strânse într-o inedită „pastilă”.

„Cei care veţi avea curajul să citiţi paginile acestei cărţi vă rog să încercaţi să găsiţi acel 0,1 substanţă activă, pentru că restul poate să fie chiar substanţă amară, pentru că în general pastilele, pilulele sunt substanţe amare”, a spus Şerban.

Potrivit criticului literar Angelo Mitchievici, un captivant jurnal al lui Radu Şerban, „Staţia Tokyo” „se constituie în punctul de plecare al unei reflecţii asupra noţiunii de cultură şi civilizaţie în termenii maximei alterităţi”.

„În afară de a pune în valoare propria sa experienţă diplomatică dublată de o cultură prodigioasă, autorul explorează ceea ce Roland Barthes numea Imperiul semnelor, ‘o revoluţie în proprietatea sistemelor simbolice’, o suită de coduri într-o lume care înscrie conduita ca înaltă performanţă individuală. Fără a fi lipsit de o aeraţie emotivă, decupând în exotism relevanţa, jurnalul nipon al lui Radu Şerban reprezintă totuşi analiza unui spirit lucid şi polemic confruntat cu visul unui paradox. Japonia apare aici ca simbioză unică între tradiţia tipărită în ritualitatea celui mai modest act al gesticulaţiei cotidiene şi universul hi-tech al uneia dintre cele mai avansate societăţi la confiniile cu utopia”, notează Angelo Mitchievici, într-o exegeză de pe coperta a patra a cărţii. AGERPRES/(A, AS – autor: Daniel Popescu, editor: Karina Olteanu)

Să nu uităm ,,Scânteia de viață”!

București, 9 iunie, 2018

Printre casele editoriale care s-au remarcat puternic la cea mai recentă ediție Salonului internațional de carte  Bookfest, găzduită de noul și elegantul pavilion B2 de la Romexpo – București, a fost și VIVALDI.

.

Coperta realizată de Mădălina Angelescu, având o imagine semnată de Alex. Mihai reprezintă o invitație irezistibilă la o lectură cutremurătoare…

În impresionanta serie de autor Erich Maria Eemarque, a apărut în cursul anului 2018 extrem de emoționantul volum intitulat semnificativ ,,Scânteia de viață”, în traducera din limba germană efectuată cu har de doamna Sanda Munteanu.

Cartea este dedicată memoriei surorii autorului, pe nume Elfriede, și reprezintă cel mai violent rechizitoriu al regimului instaurat, în istorie, de Hitler.

  Am citit zile întregi chinul trăit de deținutul – schelet identificat cu numărul 509.

  Pe parcursul a 466 de pagini suntem martorii ororilor din lagăr, în ultima parte a celei de-a doua conflagrații planetare.

  Iată textul care însoțește această capodoperă:

        ,,Erich Maria Remarque scrie acest roman cutremurător; cel mai aspru rechizitoriu al atrocităților comise de regimul lui Hitler în amintirea surorii sale Elfriede, condamnată la moarte de tribunalul nazist al poporului și executată în 1943 la Plötzensee. Această tragedie explică și frecvența cu care apare în lucrările lui Remarque ca un laitmotiv, dorința de a răzbuna pierderea unei persoane apropiate ucisă de o justiție samavolnică.
Cu ajutorul unei acțiuni fictive și a unor personaje fictive, dar bazat pe realități irefutabile, romanul prezintă viața dintr-un lagăr de concentrare german în ultimele luni înainte de sosirea trupelor aliate eliberatoare. Cu intuiția sa psihologică bine-cunoscută, autorul reușește să surprindă o gamă largă de tipuri umane urmărind modul lor diferențiat de a reacționa și de a lupta pentru salvarea ultimei „scântei de viață”, a ultimei licăriri de speranță, deși, pe de altă parte, îi leagă pe toți sentimentul de solidaritate generat de destinul comun. Chiar dacă sunt apropiați prin tendința comună spre cruzime, nici călăii nu formează o masă amorfă; și ei au un comportament individualizat și reacții diferențiate.
Maniera necruțătoare și totuși foarte nuanțată în care este prezentată viața din lagăr face din acest roman cea mai reprezentativă lucrare a întregii literaturi antifasciste și concentraționare apărută în Germania după război. Romanul devine un pandant al Gulag-ului lui Al. Soljenițîn ducându-l pe cititor în mod inevitabil la concluzia că orice ideologie totalitară și orice dictatură – indiferent dacă e de dreapta sau de stânga – are aceleași consecințe devastatoare, dezumanizându-l pe om și dând frâu liber instinctelor bestiale și criminale care se pot ascunde în fiecare.
În același timp romanul este un memento, atrăgând atenția tinerei generații asupra faptului – dovedit de istorie – că trecutul dat uitării se poate oricând repeta”.

Volumul se poate procura ușor:

COMENZI TELEFONICE

LUNI – VINERI: 1000 – 1600
021 210.88.97
LIVRAREA ESTE GRATUITA PRIN POSTA ROMANA IN TOATA TARA

Adresa de email este
contact@edituravivaldi.ro

Lectură plăcută vă urează

Aristotel Bunescu

 

PICTURA CARE VINDECĂ Ion Anghel a prezentat Manualul de terapie la Galați

 Muzeul de Artă Vizuală din Galați a continuat, în forță, programul său extrem de ambițios – prin valoarea creatorilor găzduiți –  de manifestări expoziționale, prin deschiderea unei personale rafinate, autor fiind Ion Angel.

     Vernisajul a fost onorat de cuvintele rostite de Dr. Dan Basarab Nanu, managerului Muzeului de Artă Vizuală din Galați, Caratanase Razvan Constantin  ( Zuzu )  membru in consiliul director al UAP Romania ,membru in Comisia nationala a Monumentelor de for public in cadrul MC Romania, Ion Anghel autorul expoziției.

.

De la stânga la dreapta: ION ANGHEL, DR. DAN BASARAB NANU, CARATANASE RAZVAN CONSTANTIN – ZUZU

    Continuă lectura